Nacházíte se: Úvodní stránka >
Poradna > Obchod s nemovitostmi > Proč obchod realizovat prostřednictvím RK
Proč obchod realizovat prostřednictvím realitní kanceláře?

Proč obchod realizovat prostřednictvím realitní kanceláře?

 

Převážná většina lidí, kteří uvažují o prodeji či koupi nemovitosti, si v určité chvíli položí otázku, zda tento obchod uskutečnit sám nebo se obrátit na realitní kancelář. Koupit či prodat nemovitost se na první pohled může zdát jako jednoduchá záležitost bez velkého rizika, ale minimum, co je třeba učinit, a co za Vás profesionální kancelář udělá, je:

 • průběžně se orientuje v cenách nemovitostí v dané lokalitě - toto nelze bez letitých a průběžně nabývaných zkušeností, nelze bez vlastních cenových map založených na skutečně realizovaných obchodních případech

 • zajistí profesionální přípravu nemovitosti pro prodej a inzerci, tedy analyzuje veškerá technická, urbanistická, právní a daňová „úskalí“, které mohou převodu nemovitosti pomoci nebo prodej nemovitosti omezit či znemožni

 • zajistí inzerci a nabídku, kterou není schopna privátní osoba realizovat - zejména profesionální realitní servery nenabízí z důvodu ztráty prestiže inzerci privátním osobám

 • zajistí veškeré prohlídky s potenciálními zájemci, z velkého počtu zájemců vybere a doporučí prodávajícímu případného kupce, pomůže vybrat vhodného zájemce o koupi, projedná podmínky prodeje, případně pomůže kupujícímu zajistit finance pro nákup

 • dohodne s kupujícím konečnou cenu a další podmínky prodeje - z toho vyplývá, že dle konkrétní situace navrhne sepis rezervační smlouvy, sepis smlouvy o budoucí smlouvě kupní nebo kupní smlouvy (případně i kupní smlouvy s odkladným účinkem)

 • zajistí prostřednictvím odborníka (advokát - člen advokátní komory, notář - člen notářské komory) sepis kupní smlouvy, která má všechny potřebné náležitosti, aby ji katastr nemovitostí akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka nemovitosti a současně zajistí, aby smlouva neobsahovala žádná ustanovení, která by v případě sporu byla pro něj nevýhodná

 • řeší daňové důsledky obchodu s nemovitostí, tedy daň z převodu nemovitostí, popř. daň z příjmu; je samozřejmostí, že v rámci odměny zajistí v potřebném čase znalce v oboru oceňování nemovitostí a následně vyplní daňové přiznání

 • dozoruje a dohoduje bezpečný způsob předání nebo převod peněz, nejlépe formou „úschovy“ u prostředníka, tedy banky, nebo advokáta, případně notáře, jejichž účet je pojištěn.

 

Poslednímu bodu je třeba věnovat zvýšenou pozornost - ke změně vlastníka  nemovitosti dochází až vkladem do příslušného katastru nemovitostí (na rozdíl od věcí movitých, kdy vlastnictví věcí přechází podpisem, resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy). Nelze než doporučit, aby peníze  kupujícího byly uloženy do doby uskutečnění vkladu do katastru nemovitostí u třetí osoby (notář, advokát, banka). Kdo však chce ušetřit na poplatcích za tuto úschovu riskuje, že posléze nebude mít ani peníze, ani nemovitost. K této situaci však může dojít i z mnoha dalších důvodů…

 

Je třeba zvážit následující otázky. Jsem ochoten realitní kanceláři zaplatit za výše popsané práce a za eliminaci rizik, která s prodejem nemovitostí souvisí? Je mi znám celý postup, tj. všechny jednotlivé fáze výše popsaného realitního obchodu? Jsem schopen je sám zvládnout? Jsou mi známa rizika, kterým je třeba se vyhnout či  alespoň minimalizovat možnost, že se uskuteční? Jsem přesvědčen, že sám dosáhnu lepších podmínek koupě či prodeje?  Pokud jste v převážné většině odpovědí řekli NE, pak se rozhodně obraťte na dlouhodobě fungující a místně působící realitní kancelář. Ušetříte ČAS, STAROSTI a PENÍZE!

 

JAK TEDY NAJÍT TU SPRÁVNOU? Nejlepším vodítkem při výběru  realitní kanceláře jsou kladné reference od jejích klientů, které vy zároveň znáte a jejich stanovisku důvěřujete a doba působení na trhu (toto můžete prověřit na www.justice.cz - mnohé kanceláře slibují neskutečné, ale mají za sebou rok, v lepším případě dva roky působení na trhu - v takovém případě je třeba být minimálně opatrný, v lepším případě je třeba se takovým firmám raději vyhnout).

Nejsou-li takové reference k dispozici, je vhodné si v kanceláři sjednat informativní schůzku, všímat si v jakém prostředí a atmosféře realitní makléři pracují, způsobu jednání s Vámi, ale i dalšími klienty, seznámit se s návrhem (vzorem) jejich zprostředkovatelské smlouvy, tj. smlouvy mezi touto realitní kanceláří a jejich klientem. Každého potenciálního klienta by mělo zajímat, jakou bude platit provizi a zejména jaké jednotlivé služby zajistí kancelář v rámci své provize a jaké si popř. bude klient hradit sám (např. znalecký posudek). Jedním z důležitých vodítek při výběru realitní kanceláře je její případné členství v profesním sdružení realitních makléřů, dražebníků a správců nemovitostí - např. Asociaci realitních kanceláří České republiky (ARK ČR).

 

Každý, kdo prodává, kupuje, najímá či pronajímá nemovitost i prostřednictvím realitní kanceláře, by měl postupovat promyšleně, každý svůj krok pečlivě zvážit a v případě pochybností se obrátit na právníka.

 

Pro inspiraci odkazujeme na materiál vypracovaný ARK ČR - „Brevíř návštěvníka realitní kanceláře“, který naleznete i na webových stránkách ARK ČR (www.arkcr.cz)  a z něhož zde uvádíme poučné „Desatero návštěvníka realitní kanceláře“

 

 1. Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům, slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

 2. Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jFONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10ptednání jejích pracovníků, vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.

 3. Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali. Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.

 4. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

 5. Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

 6. Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci právníka.

 7. V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou kupní smlouvu odmítněte.

 8. Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.

 9. Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.

 10. Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit dobrý obchod.

 

 

Poznámka na závěr: Pokud Vás zajímá, co a kdo je ARK ČR, pak si určitě otevřete odkaz Existuje nějaká organizace, která koordinuje činnost realitních kanceláří?“

 

NEJVĚTŠÍ SLEVY V NAŠÍ NABÍDCE
-50%
Pronájem obchodních prostor v c...
6 000 Kč / celkem / za měsíc Cena po...
-29%
Rozlehlý zámecký areál s pozemky v o...
8 600 000 Kč / celkem Podrobné i...
-20%
Obchod (komerční prostor) v T...
8 000 Kč / celkem / za měsíc
-20%
Pronájem obchodních prostorů v Tř...
39 000 Kč / celkem / za měsíc Po vý...
Všechny SLEVY
ŘADOVÉ RD ZUBĚNKA
PŘIPRAVUJEME
ŘADOVÉ RD V POLÍCH