Nacházíte se: Úvodní stránka >
Správa objektů > Co zajišťujeme
Co zajišťujeme
Zajišťujeme správu komerčních (ne bytových) nemovitostí, tedy právní, obchodní a technický servis spojený s existencí a provozem každé budovy. Konkrétně:
  • Oblast právní - analýza starých případně příprava nových nájemních smluv; řešení smluvních vztahů s dodavateli služeb a médií; ukončení nájemních vztahů, případně vymáhání souvisejích pohledávek. Vše uvedené ve spolupráci a za dozoru právníka, řádného člena České akvokátní komory.

  • Oblast obchodní - v době trvání správy zajišťujem pro majitele nemovitosti průběžné vyhledávání zájemců o nájem v dané konkrétní budově, ale i zajištění rychlé náhrady v případě neočekávaného ukončení některého z nájemních vztahů.
    Uvedené v rámci pravidel doporučených Asociací realitních kanceláři ČR, jejímž řádným členem jsme již od roku 2005.

  • Oblast technická - rozúčtování nákladů a služeb, provádění běžné údržby, ale i zásadních úprav domu (rozpočty, projekty, dozor, inženýrská činnost) - toto vše v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

NEJVĚTŠÍ SLEVY V NAŠÍ NABÍDCE
-79%
Prodej zaběhnutého novinového st...
20 000 Kč / celkem Cena k jednání , ...
-49%
Prodej bývalého sanatoria Buchtův ko...
18 000 000 Kč / celkem Po výrazné sl...
-42%
Pronájem obchodních prostor v c...
7 000 Kč / celkem / za měsíc Cena po...
-38%
Prodej souboru budov v centru...
10 240 000 Kč / celkem Detaily u ...
Všechny SLEVY
NOVÉ BYTY V TŘEBÍČI
NOVÉ ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY